Историска Македонија/Historic Macedonia PDF Печати Е-пошта
Вторник, 21 Декември 2010 17:40

ИСТОРИСКА МАКЕДОНИЈА, земјата на Александар Македонски (Велики) и Светите Кирил и Методиј - апостоли и просветители на Словенската цивилизација, се наoѓа во Југоисточна Европа. Денес ја гледаме разделена на: Република Македонија (меѓународно призната); Беломорска Македонија (која сега е дел од северна Грција од 1913 год.); Пиринска Македонија (која е дел од западна Бугарија од 1913 год.) и Мала Преспа (која е дел од Албанија од 1913 год.).

Според пописот од 1994 год., во Република Македонија, од вкупно два милиони жители, 70% се Македонци. Останатите се малцинства: Албанци, Турци, Власи, Бошњаци и Срби. Во Беломорска Македонија (денес дел од северна Грција), како и Пиринска Македонија (денес дел од западна Бугарија) и Мала Преспа (денес дел од Албанија) повеќето од населението е Македонско.

 

Македонскиот е официјален јазик во Македонија, а исто така се употребува и од македонското население во Грција, Бугарија и Албанија и исселеништвото насекаде растурено низ светот: Америка, Канада, Австралија, Европа....

 

 

 

Македонската заедница во Њу Џерзи, САД е составена од Македонци од сите делови на Целосна Македонија. Според податоците, првите Македонци во Њу Џерзи почнале да се населуваат во 19-от век. Денес, иљадници Македонци живеат во градот Њу Јорк, Федералните Американски Држави: Њу Џерзи, Пенсилванија, Канетикет и Њу Јорк - организирани во неколку органоизации, а најповеќе во Македонската православна црква СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ.

 

 

_____________________________________________________________________________________________

HISTORIC MACEDONIA,  the land of Aleksandar the Great, the Greatand Saints Kiril and Metodij the apostles of the Slavonic civilization, is located in Southeast Europe. Today it is divided between: the Republik of Macedonia (internationaly recognized), Aegean Macedonia (part of northern Greece since 1913), Pirin Macedonia (part of western Bulgaria since 1913) and Mala Prespa (region in Albanie since 1913).

 

In the Republic of Macedonia, Macedonians make 70% of its population of two milion, while the rest are: the Albanians, Turks, Vlachs, Boshnaks and Serb minorities (census of 1994). In Aegean Macedonia (northern Greece), Pirin Macedonia (in westерн Bulgaria) and Mala Prespa (region in Albania), Macedonians make up large minoirities.

Macedonian is oficial language of Republic of Macedonia and it is spoken by the Macedonian minirities in Greece, Bulgaria and Albania, and by the Macedonian Diaspora around the world: United States of America, Canada, Australia, Europe...

 

 

The Macedonian community in New Jersey, United States, composed out of Macedonians from all parts of Undivided Macedonia. The first recorded Macedonian immigrants in New Jersey came in the 19th century. Today, thousands of Macedonians live in and around New York City, in New Jersey, Pennsylvania, Connecticut and New York State, organized in several organizations. The largest is Macedonian Orthodox Church of Saints Kiril and Metodij.

 

Macedonian orthodox Church "Sts. Kiril and Metodij", New Jersey